Esperanto 11 - Countries


這課是關於國家的詞語。

文法規則

  • 個人認為最難分別的是國家和該國家的人。
  • 有些國家名稱中間有 i ,沒有了 i 便是指該國家的人,例如 italio(Italy)italo(Italian)
  • 有些國家名稱中間沒有 i ,加了 an 便是指該國家的人,例如 kanado(Canada)kanadano(Canadian)

Section 1/4

Esperanto English Comment
kie where  
loĝas live  
lando country  
italio Italy  
italo Italian  
francio France  
francoj French people  
eŭropo Europe  
eŭropano European  

例句

Esperanto English Comment
Eŭropanoj ŝatas Italion. Europeans like Italy.  
Kie estas via lando? Where is your country?  
Kie loĝas la italoj? Where do Italians live?  
Francio estas lando en Eŭropo. France is a country in Europe.  
Francoj multe ŝatas kafon. French people like coffee a lot.  
Italoj manĝas bone. Italians eat well.  
Francio kaj Italio estas en Eŭropo. France and Italy are in Europe.  

Section 2/4

Esperanto English Comment
multa many  
germanio Germany  
germano German  
usono USA  
usonano American  
el from el 是 from 而 al 是 to
vizitas visit  
kongreso congress 會議
venas come 通常的用法是 venas el (comes from)

例句

Esperanto English Comment
Multaj germanoj trinkas bieron. Many Germans drink beer.  
Italoj vizitas la eŭropan kongreson. Italians visit the European congress.  
Multaj usonanoj loĝas en Germanio. Many Americans live in Germany.  
Ilia adreso estas en Usono. Their address is in the USA.  
Mi venas el malgranda lando. I come from a small country.  
Iliaj gepatro venas el Usono. Their parents come from the United States.  
La germano venas el Germanio. The German comes from Germany.  

Section 3/4

Esperanto English Comment
nord-ameriko north america  
sud-ameriko south america  
kontinento continent
meksiko Mexico  
meksikano Mexican  
kanado Canada  
kanadano Canadian  

例句

Esperanto English Comment
Brazilo estas granda lando en Sud-Ameriko. Brazil is a big country in South America.  
Ĉu Aŭstralio estas kontinento? Is Australia a continent?  
Kanado kaj Rusio estas grandaj landoj.    
Usono, Kanado, kaj Meksiko estas en Nord-Ameriko. USA, Canada and Mexico are in North America.  
Meksikanoj parolas la hispanan. Mexicans speak in Spanish.  
Eŭropo estas malgranda kontinento. Europe is a small continent.  
Nord-Ameriko kaj Sud-Ameriko estas kontinentoj. North America and South America are continents.  

Section 4/4

Esperanto English Comment
japanio Japan  
japano Japanese  
pollando Poland  
pola Polish  
ĉinio China  
azio asia  
afriko Africa  
denove again nove(newly) + de-(not)
vojaĝi journey  
ĉeĥio Czech Republic  
ĉehan Czech (language)  

例句

Esperanto English Comment
Ĉinio estas en Azio. China is in Asia.  
Sofia parolas la polan kaj la ĉeĥan. Sofia speaks in polish and czech.  
La vojaĝo estas longa. The journey is long.  
En Afriko homoj parolas multe da lingvoj. In Africa, people speak many languages.  
La italoj skribas denove. The Italians write again.  
Multaj japanoj en Japanio parolas Esperanton. Many Japanese in Japan speak Esperanto.  


如果你覺得這個內容有用,不妨分享給你的朋友。

這是我的 FacebookTwitterInstagramThreads,有興趣的話歡迎 Follow。

如果你認為我的文章有幫助,歡迎 請我喝一杯咖啡。

分類: Esperanto
寫作日期: 2017-07-26

隨機文章: