Esperanto 7 - Plurals


這課是關於名詞是眾數時要怎麼做。

文法規則

  • 眾數名詞後要加 j ,如果這也是 accusative ,後面就變成了 jn
  • 留意形容該名詞的形容詞亦要加 jn
  • 這課多了一點 affix ,即是一些放在字根前面/中間/後面的字母而衍生出來的生字,詳細可以看看生字表中的說明。

Section 1/3

Esperanto English Comment
viro man  
bela beautiful  
longan long  
letero letter  
tagon day  
patro father  
bonan good  
knaboj boys  
persono person  

例句

Esperanto English Comment
Ĉu vi vidas la belajn virojn? Do you see the handsome men?  
La leteroj estas longaj. The letters are long.  
Adamo kaj Sofia estas bonaj personaj. Adam and Sofia are good people.  
La knaboj bone skribas. The boys write well.  
Ni estas viroj kaj patroj. We are men and fathers.  
Bonon tagon, knaboj! Good day, boys!  
Ĉu la persono estas malbona? Is the person bad?  
Vi skribas belajn leterojn. You write beautiful letters.  
La viro legas longajn librojn. The man reads long books.  
La patro legas la longajn leterojn. The father reads the long letters.  
La tagoj estas tre longaj, ĉu ne? The days are very long, aren’t they?  
La belaj floroj estas rozkoloraj. The beautiful flowers are pink.  
La knaboj legas leteron. The boys read a letter.  

Section 2/3

Esperanto English Comment
granda large  
ĉar because  
pomo apple  
knabino girl knabo(boy) + -in-(female)
virino woman viro(man) + -in-(female)
kafejoj cafes kafo(coffee) + -ej-(location)
grava important  
vortaro dictionary vorto(words) + -ar- (collection)
esperantisto esperanto speaker esperanto + -ist- (profession / hobby)

例句

Esperanto English Comment
Vortaroj estas gravaj. Dictionaries are important.  
Ili manĝas grandajn pomojn. They eat big apples.  
La virinoj kisas la viron, ĉar li estas bela The women kiss the man because he is handsome  
Belaj knabino kantas en kafejoj. Beautiful girls sing in cafes.  
Sofia kaj Adamo estas esperantistoj. Sofia and Adamo are Esperanto speakers.  
Estas grava tago en la parko. It is an important day in the park.  
Pomoj estas bonaj. Apples are good.  
La virinoj ŝatas grandajn kafejojn. The women like large cafes.  
Mi legas gravajn leterojn. I am reading important letters.  
Kafejoj estas grandaj, ĉar virinoj trinkas kafon. Cafes are large because women drink coffee.  
Bona esperantisto havas grandajn vortarojn. A good Esperanto speaker has large dictionaries.  
Ni estas knabinoj. We are girls.  
La pomoj estas bonaj. The apples are good.  

Section 3/3

Esperanto English Comment
unu one  
du two  
tri three  
kvar four  
patrino mother patro(father) + -in-(female)
avojn grandfather  
sed but  
homo people  
gepatroj parents patro(father) + ge-(both sexes)

例句

Esperanto English Comment
Avoj estas homoj. Grandfathers are people.  
La gepatroj havas tri knabinojn.    
La du gepatroj estas la patro kaj la patrino. The two parents are the father and the mother.  
La blua flago havas unu koloron. The blue flag has one color.  
Li estas komencanto, sed li rapide lernas. He is a beginner, but he learns quickly.  
Kvar virino trinkas kafon en la kafejo. Four women are drinking coffee in the cafe.  
Li estas bona homo. He is a good person.  
Mi havas du avojn. I have two grandfathers.  
Li ne havas patron, sed li havas du patrinojn. He does not have a father, but he has two mothers.  
Mi estas patro kaj avo. I am a father and a grandfather.  
Li estas bona homo. / Li estas bona persono. He is a good person.  
Gepatroj ludas. Parents play.  
Estas tri homoj en la domo. There are three people in the house.  
Ĉu vi estas patrino? Are you a mother?  


如果你覺得這個內容有用,不妨分享給你的朋友。

這是我的 FacebookTwitterInstagramThreads,有興趣的話歡迎 Follow。

如果你認為我的文章有幫助,歡迎 請我喝一杯咖啡。

分類: Esperanto
寫作日期: 2017-07-22

隨機文章: