Esperanto 8 - Da De


這課是關於 dade 的分別。

文法規則

  • da 是和數量有關的 of
  • de 是和數量無關的 of

Section 1/2

Esperanto English Comment
taso cup  
da of (about quantity)  
glason glass  
donas give  
teo tea  
vino wine  
bongustan delicious  
de of / from  

例句

Esperanto English Comment
Li ne trinkas kafon en glaso. He does not drink coffee in a glass.  
Kiom ili aĝas? How old are they?  
Mi mendas kvar kilogramojn da tomatoj. I order four kilograms of tomatoes.  
La patro de la knabino donas al ili tasojn da kafo. The girl’s father gives them cups of coffee.  
Estas multe da teo en la taso. There is a lot of tea in the cup.  
Unu litro ne estas multe. One liter is not a lot.  
Mi mendas kvar kilogramojn da tomatoj. I order four kilograms of tomatoes.  
Ŝi donas al me tason da teo. She gives me a cup of tea. donas 要加 al(to) 指示方向
La koloro de la vino estas ruĝa. The color of the wine is red.  
En unu litro da supo, estas multe da akvo. In one liter of soup, there is a lot of water.  
Mi ŝatas tomatojn I like tomatoes.  
Ĉu ŝi trinkas glason da akvo? Is she drinking a glass of water?  

Section 2/2

Esperanto English Comment
litro litre  
supo soup  
kilogramo kilogram  
tomato tomato 英文和世界語的拼法完全一樣
mendas order  
kiom how many  
paĝoj pages  
frazo strawberry  
aĝas age  

例句

Esperanto English Comment
Kiom da paĝoj estas en la libro? How many pages are in the book?  
Ni skribas frazojn. We are writing sentences.  
Ŝi mendas tason da teo. She orders a cup of tea.  
Unu litro ne estas multe.    
Unu kilogramo da pano estas multe. One kilogram of bread is a lot.  
Kiom ili aĝas? How old are they?  
Ŝi legas paĝon de la libro. She is reading a page of the book.  
La viro mendas multe de tomatoj. The man orders a lot of tomatoes.  
En unu litro da supo, estas multe da akvo. In one liter of soup, there is a lot of water.  
Mi ŝatas tomatojn. I like tomatoes.  
Mi mendas kvar kilogramojn da tomatoj. I order four kilograms of tomatoes.  
Kiom da vortoj estas en la frazo? How many words are in the sentence?  
Mi mendas unu litron da supo kaj du kilogramojn da tomatoj. I order one liter of soup and two kilograms of tomatoes.  


如果你覺得這個內容有用,不妨分享給你的朋友。

這是我的 FacebookTwitterInstagramThreads,有興趣的話歡迎 Follow。

如果你認為我的文章有幫助,歡迎 請我喝一杯咖啡。

分類: Esperanto
寫作日期: 2017-07-23

隨機文章: